Kirkekoncert

Share Button

Kirkekoncert – Johannes Jørgensen

Koncert / foredrag  

“Johannes Jørgensen”      (1866-1956)

 

“Et løft af Johannes Jørgensen ind i en ny tid”

Johannes Jørgensen

Et musikalsk møde med digteren Johannes Jørgensen. (1866-1956)
Een af Danmarks store digtere som desværre aldrig fik den position som hans litterære format gjorde ham fortjent til. Alligevel blev han den danske forfatter der, – næst efter H.C. Andersen, har fået sine værker udgivet på flest sprog. (20-22 sprog)

Jeg tager udgangspunkt i salmen:   ”Imellem nattens stjerner”

Der er flere lag i denne tekst, som handler om den allerførste pilgrimsvandring.   – Den handler også om Johannes Jørgensen’s egen ydre og indre problematiske pilgrimsrejse. – Han formår så fint at få os almindelige mennesker til at føle sig inkluderet på denne rejse. –

Hvorfor blev han denne fremmede fugl i reden?

Hvorfor valgte han at leve i frivilligt eksil fra Danmark i henved 40 år?

Det giver koncert/foredraget nogle af svarene på.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Jeg har skrevet musik til 10 af Johannes Jørgensens digte –

Et album som hedder: “Imellem nattens stjerner” ©️2015

Blander koncert & foredrag & PowerPoint visning.:

Her efterfølgende kan koncerten genhøres og genses med sange fra  flere forskellige koncertsteder:

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 1. Walpurgisnat
 2. Ahasverus
 3. Sommernat
 4. Bekendelse
 5. Allesjælesnat
 6. Stjernenat
 7. Vinterskumring
 8. Hvi brænder
 9. Imellem nattens stjerner.   (Melodi: Fr. Moe)
 10. Den ellevte time.
 11. At tro

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1     Walpurgisnat     Stege sognegaard

Navnet henfører til den engelske nonne Walpurga. På dansk kender vi aftenen som “Valborgsaften”. Aftenen før 1 maj. – Sagnet fortæller at på denne aften havde underverdenens kræfter størst chance for at forføre de levende. Det er aftenen hvor heksene drager til Bloksbjerg i Tyskland og hvor det løsslupne liv leves. – Derfor tændte man bål om aftenen for at holde disse kræfter fra livet. – Nu er skikken ikke meget mere i brug, men er afløst af “Sankt Hans aften”.

…………………………………………………………………………………………………………..

2     Ahasverus     Grenaa sognegaard

“Legenden om den jødiske skomager”,- som vandrer hvileløst rundt indtil Jesu genkomst, fordi han nægtede Jesus hvile på vej til korsfæstelsen på Golgata.

……………………………………………………………………………………………………………

3     Sommernat     Landet sognegaard, Lolland

Trykt første gang i Københavns Børstidende i 1889. – genoptrykt i “Stemninger” i 1892

……………………………………………………………………………………………………………..

4     Bekendelse     Fausing kirke (Djursland)

Johannes Jørgensen forlader det “panteistiske livssyn” og bevæger sig ind i det “symbolistiske livssyn”

…………………………………………………………………………………………………………….

5     Allesjælesnat    Birgitta klosteret, Mariager

Aftenen hvor man mindes de døde. – Bruges også i den danske folkekirke. Man mindes de sognebørn som er døde i årets løb, og læser evt. navnene op.  – Første søndag i november.

………………………………………………………………………………………………………………

6     Stjernenat     Sortebrødrehus, Viborg

En trist Johannes Jørgensen op til konverteringen til katolik. – Tænker at han nu er i gang med at brænde alle broer bag sig.

………………………………………………………………………………………………………………..

7     Vinterskumring     Viborg Domkirke, sognegaarden

Et eksempel på Johannes Jørgensen’s sanselige behandling af sproget hvor naturbeskrivelser fortættes med velvalgte ord.

………………………………………………………………………………………………………………

Hvi Brænder     Egen sognegaard (Als)

Ungdomsårene i København, hvor Johannes Jørgensen følte sig frisat fra alle moralske normer, forfølger ham. – “Kvinden med det sorte blik og den blussende blodrøde mund” spøger i hans “tankes højtløftede hus”

…………………………………………………………………………………………………………….

9     Imellem nattens stjerner     Hurup kirkecenter (Thy)

Om den aller første pilgrimsrejse. – Det er også et billede på Johannes Jørgensens egen indre pilgrimsrejse, med alle de sten på vejen før han selv kunne finde sit hjem.

………………………………………………………………………………………………………………

10     Den ellevte time     Sankt Mikkels sognegaard, Slagelse

På sin 5 års bryllupsdag “2 september 1942”  (76 år) skriver han et digt til sin kone Helena Klein

……………………………………………………………………………………………………………..

11     At tro     Kristkirken, Kolding

…………………………………………………………………………………………………………

Afslutningssalme: (Steen Kaalø & Jens Stage)

Herre, se til mig i nat     Toksværd sognegard

Johannes Jørgensen var livet igennem plaget af tvivl og svigtende tro. – Følte sig til tider uværdig til at tage de opgaver på sig som han følte Gud ønskede af ham. – Derfor mener jeg at denne salme vil være en passende afslutning på koncert/foredraget. – Jeg tror Johannes Jørgensen kunne have brugt lignenede ord.

Steen Kaalø gav mig muligheden for at sætte musik den denne nyskrevne salmetekst fra 2015.

……………………………………………………………………………………………………..                        Her i studieversion:

 

…………………………………………………………………………………………………….

5-10-2017

“Tak for dit løft af Johannes Jørgensen ind i en ny tid”     

Thomas Østergaard Aallmann, præst på Thurø

………………………………………………………………………………………………………

________________________________________________________________

For yderligere information omkring Johannes Jørgensen kan jeg anbefale at søge det hos Johannes Jørgensen Selskabet, Fruestræde 15, Svendborg.

Johannes Jørgensen Selskabet

Er en litterær forening, hvis formål er at fremme kendskabet til digterens liv og rige forfatterskab og ved seminarer, foredrag, nyhedsbreve, udgivelser, rejser m.m. At opmuntre til videre læsning, studier og forskning, –

Webadressen er:

http://www.johannesjoergensenselskabet.dk

 

________________________________________________________________

Praktisk info omkring koncert/foredraget:

Jeg medbringer hver gang al nødvendigt AV udstyr til koncert og fremvisning af PowerPoint visning. (Hvis der forefindes en fastmonteret projektor, så vil jeg gerne om jeg må benytte den.)

Jeg medbringer hæfter med de 10 tekster til digtene (hæfterne må gerne beholdes)

Ved sognegårds arr. skal I ikke lave om på Jeres vante fællessang, – det får vi til at passe sammen med pianist.

ved koncert vil jeg gerne om jeg kan få adgang til lokalet 1,5 timer før aftalt start, – så jeg har god tid til optimering af udstyr.

Da jeg ikke kan noder, kan jeg ikke spille til anviste sange/salmer. – Men jeg kan tilbyde mig til fællessang til “Nu lyser løv i lunde” og “Imellem nattens stjerner”

Ved sognegaardsarr. er der jo oftest planlagt kaffepause. – Det kan I selv bestemme hvornår. – Oftest er det midt i koncert/foredraget, og det er helt fint med 10-15 min til det.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pris: Grundhonorar kr 2000,-

+ Kr. 1,-  pr. kørt km.  + evt. færgeoverfart el. broafgift.

Domicil:   Hornum, 9600 Aars, Vesthimmerland.

Kontakt:   www.jensstage.dk     mail: mail@jensstage.dk     Telefon: 31513842