Kirkekoncert

Share Button

Koncert/foredrag  

“Johannes Jørgensen”      (1866-1956)

M

(Billedet er fra Sønderbro kirken, Horsens)

“Et løft af Johannes Jørgensen ind i en ny tid”

Et musikalsk møde med digteren Johannes Jørgensen. (1866-1956)
Een af Danmarks store digtere som desværre aldrig fik den position som hans litterære format gjorde ham fortjent til. – Alligevel blev han den danske forfatter der, – næst efter H.C. Andersen, har fået sine værker udgivet på flest sprog.

Han blev dygtigt udelukket fra dansk åndsliv ved hjælp af personligheder som Georg Brandes og andre af de “kulturradikale” kræfter, som Johannes Jørgensen før var en del af, men som han nu modarbejdede.

Johannes Jørgensen var en natursværmer og altid inkluderede han naturen i sine rejsebeskrivelser eller digte. – Han blev eksponent for datidens bevægelse “Panteismen” som kort forklaret, så naturen som Gud. –  Ellers var han ikke dengang et religiøst menneske. – Senere blev han optaget af “Symbolismen”, som favnede den åndelige og sjælelige side. – Johannes Jørgensen valgte “Kristendommen” til og tog den alvorligt.

Han følte at Gud kaldte på ham og han måtte bruge sine skrivefærdigheder i den sags tjeneste. – Han led livet igennem af følelsen af ikke at være værdig til at tage den opgave på sig. – Nok især ungdomsårene i København blev til bitre tanker. – Dengang følte Johannes Jørgensen sig frisat fra alle moralske normer.

Jeg tager udgangspunkt i salmen:   ”Imellem nattens stjerner”

Der er flere lag i denne tekst, som handler om den allerførste pilgrimsvandring, hvor Bethelehemstjernen åbenbaredes.- Den handler også om Johannes Jørgensen’s egen ydre og indre pilgrimsrejse. Han formår at få almindelige mennesker til at føle sig inkluderet på denne rejse. – Især verset:

“Og venner må du slippe, de gaar en anden vej

Og miste navn og ære, hold ud og opgiv ej”

viser at “rejsen” indbefattede store omkostninger for ham.

 

Hvorfor blev han denne fremmede fugl i reden?

Hvorfor valgte han at leve i frivilligt eksil fra Danmark i henved 40 år?

Det giver koncert/foredraget svar på.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Jeg har skrevet musik til 10 af Johannes Jørgensens digte –

Et album som hedder: “Imellem nattens stjerner” ©️2015

Blander koncert & foredrag & PowerPoint visning.:

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Imellem nattens stjerner

 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 1. Walpurgisnat
 2. Ahasverus
 3. Sommernat
 4. Bekendelse
 5. Allesjælesnat
 6. Stjernenat
 7. Vinterskumring
 8. Hvi brænder
 9. Imellem nattens stjerner.   (Melodi: Fr. Moe)
 10. Den ellevte time.
 11. At tro

Afslutningssalme:

Herre, se til mig i nat      Tekst: Sten Kaalø / melodi: Jens Stage

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1     Walpurgisnat

Navnet henfører til den engelske nonne Walpurga. På dansk kender vi aftenen som “Valborgsaften”. Aftenen før 1 maj. – Sagnet fortæller at på denne aften havde underverdenens kræfter størst chance for at forføre de levende. Det er aftenen hvor heksene drager til Bloksbjerg i Tyskland og hvor det løsslupne liv leves. – Derfor tændte man bål om aftenen for at holde kræfterne borte. – Nu er skikken ikke meget mere i brug, men er afløst af Sankt Hans aften.

2     Ahasverus

“Legenden om den jødiske skomager”,- som vandrer hvileløst rundt indtil Jesu genkomst, fordi han nægtede Jesus hvile på vej til korsfæstelsen på Golgata.

3     Sommernat

Trykt første gang i Københavns Børstidende i 1889. – genoptrykt i “Stemninger” i 1892.

4     Bekendelse

Johannes Jørgensen forlader det “panteistiske livssyn” og bevæger sig ind i det “symbolistiske livssyn”

5     Allesjælesnat

Aftenen hvor man mindes de døde. – Bruges også i den danske folkekirke. Man læser navnene op på de sognebørn som er døde i årets løb. – Første søndag i november.

6     Stjernenat

En trist Johannes Jørgensen op til konverteringen til katolik. – Tænker at han nu er i gang med at brænde alle broer bag sig.

7     Vinterskumring

Et eksempel på Johannes Jørgensen’s sanselige behandling af sproget hvor naturbeskrivelser fortættes med rammende ord.

8     Hvi Brænder

Ungdomsårene i København, hvor Johannes Jørgensen følte sig frisat fra alle moralske normer, forfølger ham. – “Kvinden med det sorte blik og den blussende blodrøde mund” spøger i hans “tankes højtløftede hus”

9     Imellem nattens stjerner

Om den aller første pilgrimsrejse. – Det er også et billede på Johannes Jørgensens egen indre pilgrimsrejse, med alle de sten på vejen før han selv kunne finde sit hjem.

10     Den ellevte time

På sin 5 års bryllupsdag (76 år) skriver han et digt til sin kone Helena Klein)

11     At tro

Afslutningssalme: (Steen Kaalø & Jens Stage)

Herre, se til mig i nat

Johannes Jørgensen var livet igennem plaget af tvivl og svigtende tro. – Følte sig til tider uværdig til at tage de opgaver på sig som han følte Gud ønskede af ham. – Derfor mener jeg at denne salme vil være en passende afslutning på koncert/foredraget. – Jeg tror Johannes Jørgensen kunne have brugt lignenede ord i sit lønkammer.

Steen Kaalø gav mig muligheden for at sætte musik den denne nyskrevne salmetekst fra 2015.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                                                         Her i studieversion:

 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

5-10-2017

“Tak for dit løft af Johannes Jørgensen ind i en ny tid”     

Thomas Østergaard Aallmann, præst på Thurø

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

________________________________________________________________

For yderligere information omkring Johannes Jørgensen kan jeg anbefale at søge det hos Johannes Jørgensen Selskabet, Fruestræde 15, Svendborg.

Webadressen er:

http://www.johannesjoergensenselskabet.dk

 

________________________________________________________________

Praktisk info omkring koncert/foredraget:

Jeg medbringer hver gang al nødvendigt AV udstyr til koncert og fremvisning af PowerPoint visning. (Hvis der forefindes en fastmonteret projektor, så vil jeg gerne om jeg må benytte den.)

Jeg medbringer hæfter med de 10 tekster til digtene (hæfterne må gerne beholdes)

Ved sognegårds arr. skal I ikke lave om på Jeres vante fællessang, – det får vi til at passe sammen med pianist.

Jeg foretrækker at der ikke synges med under koncerten, da sangene ikke er kendte (endnu). Jeg vil gerne lave en undtagelse med een af sangene: (“Imellem nattens stjerner”) – Den vil jeg synge alene først og er der stemning for det, synger vi den sammen derefter.

ved koncert vil jeg gerne om jeg kan få adgang til lokalet 1-1,5 timer før aftalt start, – så jeg har god tid til optimering af udstyr.

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pris: Grundhonorar kr 2000,-

+ Kr. 1,-  pr. kørt km.  + evt. færgeoverfart el. broafgift.

Domicil:   Hornum, 9600 Aars, Vesthimmerland.

Kontakt:   www.jensstage.dk     mail: mail@jensstage.dk     Telefon: 31513842