Sommernat

Share Button

Sommernat

Sommernat - Johannes Jørgensen

Johannes Jørgensen (1866-1956)

Sommernat

Digtet er trykt første gang i Kjøbenhavns Børs tidende 1889, – genoptrykt i “Stemninger” i 1892.

Stille lider sommernatten
og det hvide stjernesand
rinder bort, mens dagen ulmer
langs med nattehimlens rand.

Aftensrødens glemte dagglød
ulmer dybt i nattens grund –
som en sidste vinrest gløder
i en bleggrøn Rømers bund.

Ene vandrer jeg ad vejen,
syg, med sår af torn og tjørn –
ak, hvad ville mine tanker
mellem dagens stærke børn!

Jeg var fattig, jeg var fremmed,
uden venner, uden ry,
alle døre fandt jeg stængt for
nattens barn i dagens by.

Og den gamle Ahasverus
greb påny sin vandringsstav,
vandred ene ud i natten –
Dagens stue var for lav.

Vandrer nu, mens dagen ulmer
halvkvalt dybt i nattens grund
som en gylden vinrest gløder
i en bleggrøn Rømers bund.