Foredrag

Share Button

Koncert-foredrag  – Johannes Jørgensen

Koncertforedrag

“Et løft af Johannes Jørgensen ind i en ny tid”

Koncert-foredrag

Indledning:

Video fra koncerter:

Johannes Jørgensen Selskabet:

Praktisk info om koncert-foredraget:

Pris:

Indledning:

Et musikalsk møde med den danske digter Johannes Jørgensen (1866-1956)

I sine digte mestrede han at formidle stemninger og følelser videre til læserne, især gennem sine naturoplevelser. Disse naturbilleder bruger han så sanseligt til at understøtte digtene.

Jeg har skrevet musik til udvalgte digte som understøtter denne melankolske følelse og stemning som digteren udtrykker. Sangene fremføres med guitar og sang.

Fortællingen om digterens liv og gerning understøttes med en Power-Point visning.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Digtene som jeg har skrevet musik til er optaget på forskellige foredragssteder og er blot et lille udsnit af mine besøg, – som kan lyttes og ses her efterfølgende som YouTube videoer.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 1. Walpurgisnat
 2. Ahasverus
 3. Sommernat
 4. Bekendelse
 5. Allesjælesnat
 6. Stjernenat
 7. Vinterskumring
 8. Hvi brænder
 9. Imellem nattens stjerner.   (Melodi: Fr. Moe)
 10. Den ellevte time.
 11. At tro

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Video fra koncerter:

1     Walpurgisnat     Stege sognegaard

Navnet henfører til den engelske nonne Walpurga. Hun levede fra år 710-779.  På dansk kender vi aftenen som “Valborgsaften”. Aftenen før 1 maj. – Sagnet fortæller at på denne aften var underverdenens kræfter stærkest. Her var muligheden størst for at forføre de levende. Det er aftenen hvor heksene drager til Bloksbjerg i Tyskland. – Derfor tændte man bål om aftenen for at holde disse kræfter fra livet. – Nu er skikken ikke meget mere i brug, men  “Sankt Hans aften” har nok mere overtaget disse ritualer.

…………………………………………………………………………………………………………..

2     Ahasverus     Gjesing sognegaard, Esbjerg

“Legenden om den jødiske skomager”,- som vandrer hvileløst rundt indtil Jesu genkomst, fordi han nægtede Jesus hvile på vej til korsfæstelsen på Golgata.

(Video af  koncerten)

……………………………………………………………………………………………………………

3     Sommernat     Landet sognegaard, Lolland

Trykt første gang i Københavns Børstidende i 1889. – genoptrykt i “Stemninger” i 1892

(Video af  koncerten)

……………………………………………………………………………………………………………..

4     Bekendelse     Fausing kirke (Djursland)  (Video af  koncerten)

Johannes Jørgensen forlader det “panteistiske livssyn” og bevæger sig ind i det “symbolistiske livssyn”

…………………………………………………………………………………………………………….

5     Allesjælesnat    Birgitta klosteret, Mariager

Aftenen hvor man mindes de døde. – Bruges også i den danske folkekirke. Man mindes de sognebørn som er døde i årets løb, og læser evt. navnene op.  – Første søndag i november.

………………………………………………………………………………………………………………

6     Stjernenat     Mejlby kirke, Hjortshøj

En trist Johannes Jørgensen op til konverteringen til katolik. – Tænker at han nu er i gang med at brænde alle broer bag sig.         (Video af  koncerten)

………………………………………………………………………………………………………………..

7     Vinterskumring     Viborg Domkirke, sognegaarden

Et eksempel på Johannes Jørgensen’s sanselige behandling af sproget hvor naturbeskrivelser fortættes med velvalgte ord.      (Video af  koncerten)

………………………………………………………………………………………………………………

Hvi Brænder     Ullits sognehus

Ungdomsårene i København, hvor Johannes Jørgensen følte sig frisat fra alle moralske normer, forfølger ham. – “Kvinden med det sorte blik og den blussende blodrøde mund” spøger i hans “tankes højtløftede hus”

(Video af koncerten)

…………………………………………………………………………………………………………….

9     Imellem nattens stjerner     Hurup kirkecenter (Thy)

Om den aller første pilgrimsrejse. – Det er også et billede på Johannes Jørgensens egen indre pilgrimsrejse, med alle de sten på vejen før han selv kunne finde sit hjem.

………………………………………………………………………………………………………………

10     Den ellevte time     Sankt Mikkels sognegaard, Slagelse

På sin 5 års bryllupsdag “2 september 1942”  (76 år) skriver han et digt til sin kone Helena Klein

……………………………………………………………………………………………………………..

11     At tro     Kristkirken’s sognegaard, Kolding     (Video af koncerten)

…………………………………………………………………………………………………………

Afslutningssalme: (Steen Kaalø & Jens Stage)

Herre, se til mig i nat     Vester sognehus, Vesterlund, Give

Johannes Jørgensen var livet igennem plaget af tvivl og svigtende tro. – Følte sig til tider uværdig til at tage de opgaver på sig som han følte Gud ønskede af ham. – Derfor mener jeg at denne salme vil være en passende afslutning på koncert/foredraget. – Jeg tror Johannes Jørgensen kunne have brugt lignenede ord.

Steen Kaalø gav mig muligheden for at sætte musik den denne nyskrevne salmetekst fra 2015.          (Video af koncerten)

…………………………………………………………………………………………………..

5-10-2017

“Tak for dit løft af Johannes Jørgensen ind i en ny tid”     

Thomas Østergaard Aallmann, præst på Thurø

………………………………………………………………………………………………………

________________________________________________________________

Johannes Jørgensen Selskabet:

For yderligere information omkring Johannes Jørgensen kan jeg anbefale at søge det hos Johannes Jørgensen Selskabet, Fruestræde 15, Svendborg.

Johannes Jørgensen (1866-1956)

Johannes Jørgensen Selskabet

Er en litterær forening, hvis formål er at fremme kendskabet til digterens liv og rige forfatterskab og ved seminarer, foredrag, nyhedsbreve, udgivelser, rejser m.m. At opmuntre til videre læsning, studier og forskning, –

Webadressen er:

http://www.johannesjoergensenselskabet.dk

________________________________________________________________

Praktisk info om koncert-foredraget:

Jeg medbringer hver gang al nødvendigt AV udstyr til koncert og fremvisning af PowerPoint visning. (Hvis der forefindes en fastmonteret projektor, så vil jeg gerne om jeg må benytte den.)

Jeg medbringer hæfter med de 10 tekster til digtene (hæfterne må gerne beholdes)

Ved sognegårds arr. skal I ikke lave om på Jeres vante fællessang, – det får vi til at passe sammen med pianist.

ved koncert vil jeg gerne om jeg kan få adgang til lokalet 1,5 timer før aftalt start, – så jeg har god tid til optimering af udstyr.

Da jeg ikke kan noder, kan jeg ikke spille til anviste sange/salmer. – Men jeg kan tilbyde mig til fællessang til “Nu lyser løv i lunde” og “Imellem nattens stjerner”

Ved sognegaardsarr. er der jo oftest planlagt kaffepause. – Det kan I selv bestemme hvornår. – Oftest er det midt i koncert/foredraget, og det er helt fint med 10-15 min til det.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pris:

Grundhonorar  kr. 2000,-

+ Kr. 1,-  pr. kørt km.  + evt. færgeoverfart el. broafgift.

Domicil:   Hornum, 9600 Aars, Vesthimmerland.

Kontakt:   www.jensstage.dk     mail: mail@jensstage.dk     Telefon: 31513842