Kirkekoncert-1

Share Button

Videooptagelser fra koncerterne

Kirkekoncert-1

Sanderum sognegaard – 5-2-2020

1 Walpurgisnat 

Navnet henfører til den engelske nonne Walpurga. Hun levede fra år 710-779. På dansk kender vi aftenen som “Valborgsaften”. Aftenen før 1 maj. – Sagnet fortæller at på denne aften var underverdenens kræfter stærkest. Her var muligheden størst for at forføre de levende. Det er aftenen hvor heksene drager til Bloksbjerg i Tyskland. – Derfor tændte man bål om aftenen for at holde disse kræfter fra livet. – Nu er skikken ikke meget mere i brug, men “Sankt Hans aften” har nok mere overtaget disse ritualer.

____________________________

Gjesing sognegaard – 26-9-2018

2 Ahasverus

“Legenden om den jødiske skomager”,- som vandrer hvileløst rundt indtil Jesu genkomst, fordi han nægtede Jesus hvile på vej til korsfæstelsen på Golgata.

___________________________

Skivholme sognegaard – 20-2-2020

3 Sommernat

Trykt første gang i Københavns Børstidende i 1889. – genoptrykt i “Stemninger” i 1892

_____________________________

Fausing kirke (Djursland) – 17-4-2018

4 Bekendelse 

Johannes Jørgensen forlader det “panteistiske livssyn” og bevæger sig ind i det “symbolistiske livssyn”

________________________________

Vodskov sognegaard – 5-11-2019

5 Allesjælesnat 

Aftenen hvor man mindes de døde. – Bruges også i den danske folkekirke. Man mindes de sognebørn som er døde i årets løb, og læser evt. navnene op. – Første søndag i november.

___________________________________

Ørslev klosterkirke – 7-11-2019

6 Stjernenat

En trist Johannes Jørgensen op til konverteringen til katolik. – Tænker at han nu er i gang med at brænde alle broer bag sig.

_____________________________________

Viborg domkirkes sognegaard – 29-5-2018

7 Vinterskumring 

Et eksempel på Johannes Jørgensen’s sanselige behandling af sproget hvor naturbeskrivelser fortættes med velvalgte ord.

_________________________________________

Ullits sognehus – 20-9-2018

8 Hvi Brænder 

Ungdomsårene i København, hvor Johannes Jørgensen følte sig frisat fra alle moralske normer, forfølger ham. – “Kvinden med det sorte blik og den blussende blodrøde mund” spøger i hans “tankes højtløftede hus”

___________________________________________

Højdevangskirken, Amager – 8-11-2029

9 Imellem nattens stjerner 

Om den aller første pilgrimsrejse. – Det er også et billede på Johannes Jørgensens egen indre pilgrimsrejse, med alle de sten på vejen før han selv kunne finde sit hjem.

_____________________________________________

Nørre Nissum sognegaard – 16-1-2019

10 Den ellevte time

På sin 5 års bryllupsdag “2 september 1942” (76 år) skriver han et digt til sin kone Helena Klein

______________________________________________

Thyborøn sognegaard – 6-11-2019

11 At tro

…………………………………………………………………………………………………………

Vester sognehus, Vesterlund, Give – 2-10-2018

Afslutningssalme: (Steen Kaalø & Jens Stage)

Herre, se til mig i nat 

Johannes Jørgensen var livet igennem plaget af tvivl og svigtende tro. – Følte sig til tider uværdig til at tage de opgaver på sig som han følte Gud ønskede af ham. – Derfor mener jeg at denne salme vil være en passende afslutning på koncert/foredraget. – Jeg tror Johannes Jørgensen kunne have brugt lignenede ord.

Steen Kaalø gav mig muligheden for at sætte musik den denne nyskrevne salmetekst fra 2015.

___________________________________________________

Kontakt:

Hjemmeside:         www.jensstage.dk

mail:       mail@jensstage.dk

Telefon:       31513842

Adresse:   Hvalpsundvej 119    9220 Aalborg Ø.