Kirkekoncert-1

Videooptagelser fra koncerterne

Kirkekoncert-1

Stege kirke - kirkekoncert-1

Stege sognegaard – Link

1 Walpurgisnat

Navnet henfører til den engelske nonne Walpurga. Hun levede fra år 710-779. På dansk kender vi aftenen som “Valborgsaften”. Aftenen før 1 maj. – Sagnet fortæller at på denne aften var underverdenens kræfter stærkest. Her var muligheden størst for at forføre de levende. Det er aftenen hvor heksene drager til Bloksbjerg i Tyskland. – Derfor tændte man bål om aftenen for at holde disse kræfter fra livet. – Nu er skikken ikke meget mere i brug, men “Sankt Hans aften” har nok mere overtaget disse ritualer.

____________________________

Gjesing sognegaard, Esbjerg

2 Ahasverus

“Legenden om den jødiske skomager”,- som vandrer hvileløst rundt indtil Jesu genkomst, fordi han nægtede Jesus hvile på vej til korsfæstelsen på Golgata.

(Video af koncerten)

___________________________

Landet sognegaard, Lolland

3 Sommernat

Trykt første gang i Københavns Børstidende i 1889. – genoptrykt i “Stemninger” i 1892

(Video af koncerten)

_____________________________

Fausing kirke (Djursland)

4 Bekendelse 

(Video af koncerten)

Johannes Jørgensen forlader det “panteistiske livssyn” og bevæger sig ind i det “symbolistiske livssyn”

________________________________

5 Allesjælesnat Birgitta klosteret, Mariager

Aftenen hvor man mindes de døde. – Bruges også i den danske folkekirke. Man mindes de sognebørn som er døde i årets løb, og læser evt. navnene op. – Første søndag i november.

___________________________________

6 Stjernenat Mejlby kirke, Hjortshøj

En trist Johannes Jørgensen op til konverteringen til katolik. – Tænker at han nu er i gang med at brænde alle broer bag sig. (Video af koncerten)

_____________________________________

7 Vinterskumring Viborg Domkirke, sognegaarden

Et eksempel på Johannes Jørgensen’s sanselige behandling af sproget hvor naturbeskrivelser fortættes med velvalgte ord. (Video af koncerten)

_________________________________________

8 Hvi Brænder Ullits sognehus

Ungdomsårene i København, hvor Johannes Jørgensen følte sig frisat fra alle moralske normer, forfølger ham. – “Kvinden med det sorte blik og den blussende blodrøde mund” spøger i hans “tankes højtløftede hus”

(Video af koncerten)

___________________________________________

9 Imellem nattens stjerner Hurup kirkecenter (Thy)

Om den aller første pilgrimsrejse. – Det er også et billede på Johannes Jørgensens egen indre pilgrimsrejse, med alle de sten på vejen før han selv kunne finde sit hjem.

_____________________________________________

10 Den ellevte time Sankt Mikkels sognegaard, Slagelse

På sin 5 års bryllupsdag “2 september 1942” (76 år) skriver han et digt til sin kone Helena Klein

______________________________________________

11 At tro Kristkirken’s sognegaard, Kolding (Video af koncerten)

…………………………………………………………………………………………………………

Afslutningssalme: (Steen Kaalø & Jens Stage)

Herre, se til mig i nat Vester sognehus, Vesterlund, Give

Johannes Jørgensen var livet igennem plaget af tvivl og svigtende tro. – Følte sig til tider uværdig til at tage de opgaver på sig som han følte Gud ønskede af ham. – Derfor mener jeg at denne salme vil være en passende afslutning på koncert/foredraget. – Jeg tror Johannes Jørgensen kunne have brugt lignenede ord.

Steen Kaalø gav mig muligheden for at sætte musik den denne nyskrevne salmetekst fra 2015. (Video af koncerten)

___________________________________________________

Kontakt: www.jensstage.dk mail: mail@jensstage.dk Telefon: 31513842